Krzysztof Werner-Malento

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Krzysztof Werner-Malento

Linkedin

   
Krzysztof Werner-Malento

Location: Poland
Industry: Education Management
Current: PhD Student at IFPAN

References for Krzysztof Werner-Malento

Web Results

Seminarium z Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa (ON.3)

mgr Krzysztof Werner-Malento (Instytut Fizyki PAN) Efekt zaworu spinowego w tlenkowych układach hybrydowych ferromagnetyk/nadprzewodnik. Streszczenie