Lin Noeninckx

Like other search engines (Google or Bing) Radaris collects information from public sources.

Social Networks featuring Lin Noeninckx

Linkedin

   
Lin Noeninckx

Locality: Antwerp Area, Belgium
Summary: Loonadministratie Verantwoordelijk voor correcte toepassing door payroll officer van loonadministratie van zowel bedienden als arbeiders in een multinationale omgeving Tijdsregistratiesysteem PROTIME kennis van de sociale wetgeving Goede kennis van optimalisatiemogelijkheden (split payroll, expats) Loonstrategie toepassing en uitvoering Implementatie van: Evaluatiesystemen Functieclassificatie Sanctiebeleid Rapporteringsystemen en HR beheerssysteem Bonus Benefits Aanwerving & selectie Contacten met rekruteringskantoren, interim-kantoren, VDAB, scholen enz Opmaken van advertenties (in kranten, vakliteratuur, Internet) Screening en competentiegericht interviewen van kandidaten Afstemmen met Directie qua salaris/benefits Contract opmaak Juridische opvolging van nieuwe arbeidsovereenkomsten Onthaalprocedure bij indiensttreding Uitwerving Goede kennis van ontslagwetgeving Juridische opvolging bij ontslag Exit gesprekken Coaching Aanspreekpunt voor personeel Interne communicatie Coaching op vlak van toepassing van het HR-beleid op de werkvloer Opbouwen van een vertrouwensrelatie met Directie en werknemers Vertrouwenspersoon betreffende pesten op het werk en ongewenste seksuele intimidatie Preventie op het gebied van veiligheid (buiten het wettelijke pakket) Uitvoeren evaluatie-, verzuim- en exitgesprekken Opzet en opvolging interne procedures inzake gebruik van activa van de onderneming (leasewagens, IT, telefoon, alle relevante benefits voor personeel ) Training Bepaling van training volgens noden/standaarden van de onderneming en het individu Budget analyse Selecteren van geschikte trainingsinstituten en uitwerken van maattraining Opvolging trainingen met trainers/werknemers Subsidies
Current: HR Specialist -Recruitment-Training (contractor) at Technicolor (Thomson Telecom Belgium)
Past: Human Resources Specialist/PA to Vice President Europe/ at iiMAK EUROPE
Education:  OLV MIDDELARES   

Industry: Human Resources
Skills: Specialist/generalist met momenteel focus op recruitment/training en expats Nederlands : moedertaal Frans : dagelijks professioneel gebruik Engels : dagelijks professioneel gebruik Duits : redelijke spraakvaardigheid Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Internet Tijdregistratiesysteem Pro Time
Experience: Technicolor (Thomson Telecom Belgium) (Human Resources industry): HR Specialist -Recruitment-Training (contractor),  (2007-Present) 
iiMAK EUROPE (Graphic Design industry): Human Resources Specialist/PA to Vice President Europe/,  (January 2000-May 2005) 

Interests: career opportunities, consulting offers, new ventures, job inquiries, expertise requests, business deals, reference requests, getting back in touch

References for Lin Noeninckx